THALASSEMIA LÀ BỆNH GÌ? NGƯỜI BỆNH THALASSEMIA NÊN VÀ KHÔNG NÊN ĂN GÌ?