NƯỚC NGỌT GÂY HẠI ĐẾN MEN RĂNG VÀ SỨC KHỎE NHƯ THẾ NÀO?