NƯỚC ION KIỀM - THỨC UỐNG CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO