NỤ CƯỜI KHÁCH HÀNG KHI “TẬU” ĐƯỢC MÁY TẠO NƯỚC ION KIỀM KangenSUI RW-7