NHỮNG THỰC PHẨM GIÀU KIỀM GIÚP TRỊ “NÓNG TRONG NGƯỜI” HIỆU QUẢ, AN TOÀN