NHỮNG TÁC HẠI KHÔNG NGỜ ĐẾN KHI CƠ THỂ BỊ THIẾU NƯỚC