CÓ NÊN UỐNG NƯỚC ION KIỀM TRONG THỜI GIAN THAI KỲ?