BẠN CÓ TIN: NƯỚC ION KIỀM CÓ THỂ GIÚP GIẢM MỠ MÁU, “TỐNG” AXIT RA KHỎI CƠ THỂ?