BẠN CÓ MẮC PHẢI NHỮNG LỖI NÀY KHI MUA MÁY TẠO NƯỚC ION KIỀM?