[VTV9] Tiến sỹ Lương y Ngô Đức Vượng nói gì về nước ion kiềm?